Over ons

Uw partner, Advies bij Arbeid

“Deskundig, Betrokken, Vooruitstrevend: Uw Onafhankelijke Experts in Arbeidsoplossingen. Wij vinden altijd een weg, ook buiten de gebaande paden.”

Vakkundig

Advies bij Arbeid heeft een klantgerichte visie ontwikkeld, waarbij de ervaringen van medewerkers, werkgevers en vakprofessionals op het gebied van mens, arbeid en omgeving centraal staan in haar ontwikkeling en dienstverlening.

Wij beschikken over het vermogen om niet enkel te gaan voor hetgeen bekend is, maar verder te gaan in onderzoek naar de juiste passende oplossing of advies.

Onafhankelijk

Als onafhankelijke expert op het gebied van mens, arbeid en omgeving leveren wij overal in het land heldere adviezen. We focussen op de potentie van individuen en organisaties, met oog voor zowel medewerker als werkgever. Onze aanpak in arbeidsongeschiktheidskwesties berust op grondige multicausale analyses, ondersteund door ruime ervaring en uitgebreide kennis van sociale wetgeving, arbeidsrecht en arbeidsomstandigheden.

Succes in 6 stappen

01.

Acceptatie medewerker

Zorg voor de acceptatie van het re-integratieplan door alle betrokken partijen, inclusief de medewerker, de werkgever, zorgverleners, en belangenbehartigers. Dit bevordert de overeenstemming en toewijding die essentieel zijn voor succes.
02.

Plan de implementatie

Voer het re-integratieplan uit met een duidelijke logistiek en betrek alle noodzakelijke partijen. Anticipeer op mogelijke obstakels en zorg voor een gestructureerde aanpak om deze te overwinnen.
03.

Procesbeheersing

Beheer het re-integratieproces actief door regelmatig de voortgang te evalueren en aanpassingen te maken waar nodig. Dit omvat het monitoren van de medewerker zijn vertrouwen in het plan en het aanpassen van het plan om aan hun behoeften te voldoen. Dit binnen de kaders van de feitelijke (on)mogelijkheden van medewerker en werkgever in termen van re-integratie.
04.

Realistische doelen stellen

Zorg ervoor dat het re-integratieplan realistisch is, rekening houdend met de capaciteiten en de beperkingen van de medewerker. Het plan moet mogelijke risico’s adresseren en haalbare doelen stellen.
05.

Tijdigheid waarborgen

Implementeer het plan tijdig om onnodige verlenging van de arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Stel duidelijke start- en einddatums vast die structuur bieden en meetbare benchmarks voor vooruitgang creëren.
06.

Medewerker centraal

Centreer het plan rondom de medewerker. Betrek hen actief bij de besluitvorming, adresseer hun verwachtingen en zorgen, en zorg dat zij zich ondersteund voelen gedurende het gehele re-integratieproces.

We onderscheiden ons in:

1
Aangesloten bedrijven
1
Medewerkers

Hoe kunnen wij u ondersteunen?

Hoe kunnen we u ondersteunen met specialistisch arbeidsdeskundig advies op het gebied van arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid, afgestemd op uw unieke situatie?