Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Replacement

Replacement is bedoeld voor mensen die niet meer in hun huidige werkkring of functie werkzaam kunnen zijn.

De redenen hiervoor kunnen divers zijn, het kan gaan om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of als ongevalsgevolg, maar ook vanwege een reorganisatie of een (dreigend) conflict en als gevolg hiervan op zoek zijn naar ander werk.

Vaak wordt in dergelijke omstandigheden onderscheid gemaakt tussen de verschillende oorzaken die het noodzakelijk maken een andere baan te zoeken, ander werk te gaan verrichten.

Vanuit onze visie gaat het echter steeds om afscheid nemen van een vertrouwde situatie en het ontwikkelen van een ander of nieuw toekomstperspectief in werk of sociaal maatschappelijk functioneren.

Persoonlijke ondersteuning, praktische advisering en aandacht voor de persoon en haar of zijn “gewijzigde” mogelijkheden en omstandigheden staan hierbij centraal.

Afhankelijk van de aard van de opdracht in Replacement worden passende instrumenten ingezet en begeleiding geboden.

In die situaties waar sprake is van een verminderde psychische en/of fysieke belastbaarheid zal altijd eerst een arbeidsdeskundige inventarisatie van de mogelijkheden van de klant die begeleid zal worden plaats vinden.

Indien wij signaleren dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een (arbeids-) psychologisch onderzoek of fysiek belastbaarheidsonderzoek, leggen wij dit voor aan de opdrachtgever en indien gewenst begeleiden wij hiervoor de aanvraag en uitvoering.

De visie en werkwijze van Advies bij Arbeid B.V. maakt het mogelijk om buiten de geijkte kaders de begeleiding optimaal vorm te geven en waar nodig gebruik te maken van interventies in verschillende (para-)medische disciplines.

Aanmelden

Hier aanmelden voor Replacement. Wij nemen dan contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Direct aanmelden

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36