Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Duurzame Inzetbaarheid

Gezondheid in werk en privé is een groot goed. Het bepaald feitelijk de mogelijkheden van medewerkers om nu en in de toekomst een toegevoegde waarde te leveren voor zijn of haar werkgever en evenzeer om daarbij zelf ook een meerwaarde te ervaren. Zeker met een oplopende pensioenleeftijd vormt duurzame inzetbaarheid een grote uitdaging voor werkgevers en haar medewerkers.

De World Health Organization (WHO) omschreef reeds in haar visie: “Health for all by the year 2000” als volgt wat onder gezondheid dient te worden verstaan:

“a personal state of well-being that enables a person to lead a socially and economically productive life”

Duurzame inzetbaarheid, gezondheid en arbeidsverzuim vinden hun relatie op de werkplek. Arbeidsomstandigheden en arbeidsverzuim zijn dan ook een belangrijk onderdeel van het totale Human resourcebeleid van een organisatie.

Het belang van Duurzame inzetbaarheid

Organisaties zijn voor hun succes en hun voortbestaan voor een belangrijk deel afhankelijk van de toegevoegde waarde van hun medewerkers. In een tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en de aangroei van personeel in jongere leeftijdsklassen niet meer vanzelfsprekend tot stand komt, is het voor organisaties zelf van belang dat zij zorgen dat alle medewerkers toegevoegde waarde blijven leveren. Voor medewerkers is duurzame inzetbaarheid van belang, om in een veranderende (arbeids-) markt toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren en daar zelf ook meerwaarde in te ervaren.

Kijkend naar deze feiten dan komen een aantal aspecten aan de orde:

  • Behouden van gezonde en gemotiveerde medewerkers
  • Signaleren van mogelijke knelpunten voor dat er sprake is van arbeidsverzuim
  • Passende re-integratie in die situaties waar de arbeidsongeschiktheid onvermijdelijk blijkt
De volgende factoren zijn bepalend voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op bovengenoemd gebied (TNO Arbeid, 2002):

  • Organisatie- en cultuuraspecten
  • Arbeidsrisico’s
  • Managementinformatie
  • Communicatie

Advies bij Arbeid heeft een ruime ervaring in het adviseren van bedrijven en organisaties bij het (verder) ontwikkelen van dit beleid. Het duurzaamheidsbeleid dient gericht te zijn op behoud van arbeidsvermogen en de preventie van arbeidsverzuim. Dit alles met als doel de optimale inzet van haar mensen. Arbeid en Gezondheid staan hierbij centraal.

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36