Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Bezwaar en beroep WIA

Heeft u als werknemer of werkgever een beslissing van UWV ontvangen en bent u het er niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing.

In alle situaties waarin het een oordeel betreft inzake een WIA-uitkering, Ziektewetuitkering of een Loonsanctie is daar de UWV-arbeidsdeskundige en bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid ook de UWV-verzekeringsarts betrokken.

Indien bij een dergelijk oordeel de uitkomst niet overeenkomt met de eigen visie van werknemer of werkgever kan bezwaar maken zinvol zijn. In een bezwaar of eventueel opvolgend beroep blijkt regelmatig dat dit tot een ander oordeel leidt.

Een bezwaar dient goed onderbouwd te worden. Op basis van onze ervaring en deskundigheid op het gebied van de sociale verzekeringswetgeving kunnen wij u, zowel werknemer als werkgever, daarin ondersteunen.

Wij werken hierin altijd samen met ervaren advocaten. De medische en arbeidsdeskundige argumenten in dergelijke zaken nemen wij voor onze rekening.

Doelgroep

Werknemers en werkgevers

Werkwijze

Na ontvangst van de opdracht worden de ontvangen stukken bestudeerd en vindt een gesprek plaats met de betrokkene(n).

In de situatie dat het een bezwaar van een werknemer betreft vindt in nagenoeg alle situaties een gecombineerd medisch-arbeidsdeskundig onderzoek plaats.

Indien de werkgever bezwaar maakt wordt een bedrijfsbezoek gepland en nader onderzoek verricht bij de werkgever.

Vervolgens wordt voorzien in een uitgebreid rapport met een gemotiveerde conclusie. Medische gegevens worden in een separaat rapport aangeboden en alleen ter beschikking gesteld aan de werknemer of zijn gemachtigde.

Aanmelden

U kunt een aanvraag in het kader van Bezwaar en Beroep hier indienen. Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36