Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Werkplek onderzoek

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is van essentieel belang voor uw medewerker en uw organisatie. Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Met een werkplekonderzoek kunt u klachten voorkomen, verminderen of verhelpen.

Op basis van een integraal werkplekonderzoek ontvangt u een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie.

De inhoud

Door middel van een gericht onderzoek op de werkplek van uw medewerker, indien wenselijk aangevuld met een voor het betreffende beroep of organisatie toepasselijke vragenlijst, onderzoeken wij zijn werkplek, werkwijze en werkorganisatie. Aan de hand van dit onderzoek stellen wij vervolgens een advies op met een individuele rapportage.

Mogelijkheden

  • Ergonomisch werkplekonderzoek naar de fysieke belasting
  • Ergonomie van de werkplekinrichting, ook op afdelingsniveau
  • Onderzoek naar de organisatie van werk en taken versus de reële belastbaarheid voor medewerkers

Bij de onderzoeken wordt steeds rekening gehouden met de hiervoor geldende wettelijke normen, (haalbare) technische mogelijkheden en brede ervaringen in vergelijkbare organisaties.

Voordelen

  • Het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten
  • Kostenbesparing door het reduceren van het verzuim
  • Handvatten om de algemene arbeidsomstandigheden te verbeteren

Aanmelden

Voor meer informatie over of aanmelden voor een werkplekonderzoek kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Direct aanmelden

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36