Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Arbeidsdeskundig expert onderzoek

Onafhankelijke Arbeidsdeskundige Expertise

Wanneer er sprake is van een geschil of discussie/conflict over de arbeidsongeschiktheid kan een onafhankelijke Arbeidsdeskundige Expertise (soms in combinatie met een onafhankelijk medisch/verzekeringsgeneeskundig onderzoek en/of psychologisch onderzoek) uitkomst bieden.
In de door ons uitgevoerde expertise worden de bevindingen uit de voorliggende onderzoeken getoetst, zodat na een volledige inventarisatie en eigen onderzoek een advies kan worden gegeven ten aanzien van de vraag die is voorgelegd.

Doelgroep

Werknemers, werkgevers en AOV verzekerden.

Werkwijze

Bij aanvang van de opdracht worden de ontvangen stukken bestudeerd en vindt een gesprek plaats met de persoon, over het algemeen de advocaat, rechtsbijstandverzekering of assurantietussenpersoon, die namens degene die meent benadeeld te zijn optreedt en de benadeelde, vaak de verzekerde of werknemer zelf.

In het rapport wordt uitgegaan van de voorgeschiedenis die bij partijen bekend is en de meest recente beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid van verzekerde. Naar aanleiding van het gesprek met verzekerde worden gegevens verzameld over het verzekerde beroep en de meest kenmerkende arbeidsbelasting in de uitvoerende taken en de eventuele werkomgeving.
Vervolgens wordt de mate van arbeidsongeschiktheid en indien aan de orde ook de mogelijkheden voor taakallocatie of het treffen van voorzieningen beschreven.

Het rapport geeft antwoord op de vraag of de voorliggende beoordeling plausibel is en gebaseerd op de juiste feiten en afwegingen. Waar aan de orde wordt op basis van het Expertise onderzoek een nieuwe en gemotiveerde conclusie geformuleerd.

Vooraf aan de rapportage ontvangt de verzekerde een concept in het kader van het inzage- en correctierecht. Het rapport wordt ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever en verzekerde.

Aanmelden

U kunt uw medewerker hier aanmelden voor een Expert onderzoek. Wij nemen contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Direct aanmelden

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36