Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Arbeidsdeskundig advies bij personenschade

Bij personenschade kan van verlies aan arbeidsvermogen sprake zijn. De arbeidsdeskundige beoordeelt het resterend arbeidsvermogen, waarbij de betrokkene centraal staat. Het doel is om de verschillende partijen tot elkaar te brengen en op een onafhankelijke en deskundige wijze advies te geven om de schade uiteindelijk te beperken, zowel financieel als persoonlijk voor betrokkene.

Werkwijze

De arbeidsdeskundige doet onderzoek naar:

 • Verlies aan dienvermogen

  De arbeidsdeskundige analyseert of er sprake is van verlies aan verdienvermogen, door het opstellen van een hypothetisch carrièreverloop zonder ongeval.

 • Re-integratie mogelijkheden

  Onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden van betrokkene gericht op ander werk en/of scholing en opleiding. In die situaties dat betaald werk mogelijk geen reële optie is, ook het begeleiden en ondersteunen bij het verwerven van vrijwilligerswerk.

 • Mogelijke interventies (voorzieningen)

  Onderzoek naar behoefte aan hulp in de huishouding, zelfwerkzaamheid, woningaanpassing, werkplekaanpassing, auto aanpassingen, leefvoorzieningen, WMO en PGB.

 • Bedrijfsschade bij zelfstandig ondernemers

  Opstellen van een organisatie analyse, advies omtrent de mogelijkheden tot voortzetting van het bedrijf en de consequenties daarvan.

 • Integraal Casemanagement

  Op basis van de opgedane ervaring in complex zaken van personenschade en analoog aan de ervaring opgedaan tijdens een studie in de Verenigde Staten biedt Advies bij Arbeid B.V. de mogelijkheid om vanuit de brede Arbeidsdeskundige rol een totale begeleiding aan een slachtoffer te bieden. Op die wijze wordt op een uniforme wijze ondersteuning geboden op al die terreinen waar men in een situatie van personenschade mee geconfronteerd kan worden. De situaties omtrent werk, thuissituatie, sociaal – maatschappelijke gevolgen etc. Als Integraal casemanager en in eerste aanleg aanspreekpunt voor het slachtoffer heeft afstemming en actie plaats ten behoeve van de begeleiding, gericht op een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid van het slachtoffer op termijn.

Aanmelden

Hier kunt u aanmelden voor Arbeidsdeskundig advies. Onze Arbeidsdeskundige neemt dan contact met u op om de verdere mogelijkheden en verwachtingen te bespreken.

Direct aanmelden