Onafhankelijke, maatwerk dienstverlening

Filosofie

Arbeidscounseling

Uit de ervaringen met het begeleiden van mensen die vanwege arbeidsongeschiktheid niet deelnemen aan het arbeidsproces is gebleken dat ook vaak factoren een rol spelen die niet direct als ziekte worden aangemerkt. In de praktijk blijkt dan ook dat indien deze knelpunten niet worden aangepakt, de kans op hernieuwde uitval groot is.
Arbeidscounseling, de naam zegt het al, staat direct in relatie tot arbeid, een begrip dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al volledig ingeburgerd en geaccepteerd is in de “niet” therapeutische begeleiding van mensen.
Arbeidscounseling is een manier om keuzes, veranderingen of vermindering van de verwarring te bewerkstelligen.

Doelgroep

Arbeidscounseling vindt plaats wanneer de cliënt dit wil. Dit kan in het kader van preventief ziekteverzuim, re-integratie spoor 2, WA of AOV-verzekering.

Werkwijze

De aanbieding van Arbeidscounseling moet door de cliënt worden aangenomen, niet opgelegd. In het algemeen dus in een situatie waarin een cliënt moeilijkheden of een situatie van distress doormaakt en waarin hij of zij geen mogelijkheden ziet om die situatie te doorbreken of te beheersen, bijvoorbeeld bij verminderde mogelijkheden door arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of letsel, veranderingen op de werkplek en mogelijk ongenoegen over eigen gewijzigde mogelijkheden door de ontstane situatie.

De Arbeidscounseling vergt maximaal 10 – 12 gesprekken en is gericht op het actuele functioneren van de cliënt. Het is gericht op het in gesprek gaan met de cliënt op een wijze die de complexe (werk)ervaring van mensen vanuit verschillende invalshoeken benadert: rekening houdende met de veranderde situatie.

Vragen? Bel ons!

+ 31 (0)85 877 04 36

Resultaat

Arbeidscounseling heeft als doel cliënten te helpen (opnieuw) in de eigen of andere werkomgeving op een goede manier te kunnen functioneren.

Aanmelden

Hier aanmelden voor Arbeidscounseling. Onze counselor neemt dan contact met u op om de verdere procedure te bespreken.

Direct aanmelden